Bli medlem i Sveriges EXPOförbund

Vill du bli medlem? 

"Som medlem i Sveriges Expoförbund kan förbundet anta registrerat företag som bedriver verksamhet inom expomediet och som aktivt verkar för förbundets syften och stöder i förbundet tagna beslut samt förpliktar sig att efterleva etiska riktlinjer, regler och avtal som förbundet utarbetat och anslutit sig till . Till stödjande medlem kan väljas företag vars huvudsakliga verksamhet är inriktad på branschen."

Läs mer på www.swedexpo.se och ladda sedan ned medlemsansökan som finns här.
Fyll i den och skicka till oss på nedanstående adress:

Sveriges EXPOförbund
Elmiavägen 11
554 54 Jönköping

Glöm inte att fylla i referenser till andra företag i EXPOförbundet (se ansökan).
Din medlemsansökan behandlas av styrelsen när den inkommit till kansliet.